บบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

นายอำเภอท่าแซะมอบรางวัลบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทต่างๆ ประจำปี 2564
ขอแสดงความยินดีกับบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทต่างๆ ประจำปี 2564 ในเวทีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่าแซะ
ประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

ประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนในเขต รพ.สต.หงษ์เจริญ ทั้งหมด 4โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านตาหงษ์ โรงเรียนบ้านยายไท ประเมินรอบที่1 ผลผ่านทุกข้อ ส่วนประเมินรอบ2 โรงเรียนบ้านบึงลัด โรงเรียนบ้านกลาง ผลผ่านทุกข้อรพ.สต.สลุย ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดกลุ่ม 608

รพ.สต.สลุย ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดกลุ่ม 608 และกลุ่มประชาชนชนทั่วไป จำนวน 93 ราย ทั้งนี้ทาง รพ.สต.สลุย ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.บ้านพรุตะเคียน คุณพจนีย์ ไชโย ทีมกู้ชีพ อบต.สลุย อสม.รพ.สต.สลุย ทีมผู้นำชุมชนและ   ชรบ.หมู่บ้าน ที่ทำให้การบริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี