กิจกรรมทำแผนยุทธศาสตร์อำเภอท่าแซะกิจกรรมทำแผนยุทธศาสต์อำเภอท่าแซะ ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมจิรดารีสอร์ท วันที่ 28 ตุลาคม 2564