อสม.ตำบลท่าข้ามออกคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์


วันที่ 11-13 อสม.ตำบลท่าข้ามออกคัดกรองพระสงฆ์ วัดเทพประดิษฐาราม วัดเทพเจริญ สำนักสงฆ์วังตะเคียน พร้อมสำรวจลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์