รพ.สต.สลุย ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดกลุ่ม 608

รพ.สต.สลุย ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดกลุ่ม 608 และกลุ่มประชาชนชนทั่วไป จำนวน 93 ราย ทั้งนี้ทาง รพ.สต.สลุย ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.บ้านพรุตะเคียน คุณพจนีย์ ไชโย ทีมกู้ชีพ อบต.สลุย อสม.รพ.สต.สลุย ทีมผู้นำชุมชนและ   ชรบ.หมู่บ้าน ที่ทำให้การบริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี