จิตอาสาทำความสะอาดโรงเรียนจิตอาสาทำความสะอาดโรงเรียนเนื่องในโอกาส วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ณ รร.ท่าข้ามวิทยา