ประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

ประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนในเขต รพ.สต.หงษ์เจริญ ทั้งหมด 4โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านตาหงษ์ โรงเรียนบ้านยายไท ประเมินรอบที่1 ผลผ่านทุกข้อ ส่วนประเมินรอบ2 โรงเรียนบ้านบึงลัด โรงเรียนบ้านกลาง ผลผ่านทุกข้อ