โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรพ.สต.


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแซะจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล JHCIS ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563