หน้าแรก

arrow การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เฉพาะหน่วยงานระดับกรมและหน่วยงานในกำกับ
ITA กระทรวงสาธารณสุข
หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์
หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์(3เดือน)
ผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์(3เดือน)
ช่องทางการสื่อสารกับสสอ.ท่าแซะ
ขออนุญาติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ
รายงานผลวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี60
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน
แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสสอ.ท่าแซะ
หนังสือสั่งการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปีสสอ.ท่าแซะ
หนังสือสั่งการประกาศหน่วยงานคุณธรรม
ประกาศหน่วยงานคุณธรรมระบบอีเมล                                  ระบบe-Conference

images