วิสัยทัศน์

เครือข่ายองค์กรสุขภาพ ที่มีมาตรฐาน คู่คุณธรรม โดยรวมพลังสังคม เพื่อผู้ใช้บริการอุ่นใจ ภายในปี ๒๕๖๔

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Loading...