รพ.สต.สลุย

นายชัยยุทธ ไชโย
ผอ.รพ.สต.
นางสาวแสงเดือน เต่าทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุภาพร ใจห้าว
จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาว
จพ.แผนไทย
นางสาว
นวก.สาธารณสุข

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Loading...