รพ.สต.บ้านร้านตัดผม

นายมาโนช บัวสุวรรณ
ผอ.รพ.สต.
นางสาวพิทยารัตน์ กาญจนี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวสุนิสา พรมป่าชัด
นวก.สาธารณสุข
นางสาว
จพ.ทันตสาธารณสุข

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Loading...