รพ.สต.หงษ์เจริญ

นายอนุกูล พลวัชรินทร์
ผอ.รพ.สต.
นางสาวพัชรกร เกตุนวล
นวก.สธ.ชำนาญการ
นางสาวณิชาภา พลสิงห์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาววรรวิศา ฤทธิรงค์
จพ.ทันตะ
นางสาวพิมลพรรณ เพชรกำเนิด
นวก.สธ.

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Loading...