รพ.สต.ท่าแซะ

นายพิเชษฐ์ คำชุม
ผอ.รพ.สต.
นางวิชญา คชรักษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายวรารักษ์ ทองรักษา
จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
นายกฤตยชญ์ พงษ์ธร
นวก.สาธารณสุข

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Loading...