รพ.สต.รับร่อ

นายยุทธนา บุญล้ำ
ผอ.รพ.สต.
นางสาวดุสิดา เนตตกุล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางวรรทนา วาฤทธิ์
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมสุวรรณ
นวก.สาธารณสุข

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Loading...