รพ.สต.บ้านวังลุ่ม

นายอนันต์ สำลีว่อง
ผอ.รพ.สต.
นางธิดารัตน์ สินบำรุง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาว
นวก.ทันตสาธารณสุข
นางสาว
จพ.สาธารณสุข

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Loading...