รพ.สต.บ้านพันวาล

นายประยงค์ ชุมวรฐายี
ผอ.รพ.สต.
นางสาวเกศรา ธรรมจง
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวอภิญญา แสงจินดารัตน์
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
นางสาวภัทรวรรณ ช่วยชูหนู
จพ.ทันตสาธารณสุข
นางสาว
นวก.แพทย์แผนไทย
นางสาวปิยนุช มุ่งดี
นวก.สาธารณสุข

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Loading...