หน้าติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแซะ

 ที่อยู่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแซะ   หมู่ที่ 50/1 หมู่ที่ 16   ตำบลท่าแซะ 
 อำเภอท่าแซะ    จังหวัดชุมพร   861140      โทร.   077- 599016
 http://www.sasukthasae.go.th/